Mijnrapportfolio

In het schooljaar 2021-2022 hebben we MijnRapportfolio aangeschaft. Een nieuwe digitale manier van rapporteren waarbij het leerproces van de kinderen centraal staat. Meer aandacht voor processen, in plaats van producten. Ook worden talenten en kwaliteiten beter belicht en is er meer aandacht voor werk waar kinderen trots op zijn.

Via de app van MijnRapportfolio kunnen ouders het portfolio van het kind bekijken. In MijnRapportfolio worden ouders op de hoogte gesteld van het leerproces van het kind en zijn/haar talentontwikkeling. Ouders krijgen ook zicht op de sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding en de vakgebieden (zoals rekenen, taal en spelling). 

Er zijn drie verplichte ouder/kind gesprekken. Alle gesprekken gaan over de ontwikkeling van het kind. Daarom verwachten wij dat alle kinderen van groep 1 t/m 8 aanwezig zijn bij de gesprekken. De week voorafgaand aan het gesprek is er een 'publiceerweek'. In deze week publiceren alle leerkrachten de portfolio's van alle kinderen. Op deze manier hebben ouders en kinderen de tijd om het portfolio thuis al in te zien en samen door te lezen. Een ouder/kind gesprek duurt 15 minuten en vindt plaats na schooltijd in de middag.

Voor alle groepen geldt een tijdspad. Zie bijlage. 

Tijdspad rapportfolio Algemeen
Tijdspad rapportfolio groep 1/2
Tijdspad rapportfolio groep 7
Tijdspad rapportfolio groep 8