Missie en visie

OBS Brandevoort staat voor:

Een openbare school waarin  'Samen leren, samen leven' centraal staat.  Wij staan voor ontmoetingsonderwijs, waar iedereen welkom is, waar wij uitgaan van verschillen tussen mensen en waar wij, vanuit een respectvolle houding,  leren met, van en over elkaar.
Door de groep, de mensen om ons heen, kunnen wij mens zijn en ons als mens ontwikkelen. Daarom zijn de groep en het pedagogisch klimaat in de groep bij ons van grote waarde.
Een veilig pedagogisch klimaat voor kinderen, ouders en leerkrachten. Ons schoolklimaat kenmerkt zich door vertrouwen, veiligheid, belangstelling en aanmoediging.

Ieder kind heeft zijn eigen talenten, mogelijkheden en leerstrategieën.
Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Onze methoden en methodieken zijn actueel, eigentijds en sluiten aan op de veranderende wereld om ons heen. OBS Brandevoort laat al jaren zien dat er goede onderwijsresultaten worden behaald.

OBS Brandevoort kenmerkt zich door een specifiek aanbod op het gebied van cultuureducatie. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen hun creatieve talenten door een gericht en doordacht aanbod goed kunnen ontwikkelen.

Het onderwijs op OBS Brandevoort biedt passende zorg voor verschillende niveau's. Het uitgangspunt is hierbij om met het aanbod recht te doen aan alle leerlingen. De zorgstructuur op OBS Brandevoort is zo ingericht, dat ondersteuning op maat, zowel in als buiten de groep gegeven wordt.

***