De ouderbijdrage


De OR treedt op als overkoepelende activiteitencommissie die samen met het team gedurende het schooljaar activiteiten organiseert. Bovendien beslist de ouderraad over de gelden die door de school ter beschikking worden gesteld voor verschillende activiteiten.

Contact met de ouderraad kan via administratiebrandevoort@obsh.nl.

Ouderbijdrage
Wij zijn trots de tweede stichting in Nederland te zijn, die de vrijwillige ouderbijdrage heeft afgeschaft. Er hoeft voor OBS Brandevoort dus geen enkele bijdrage te worden betaald. Alle schoolreisjes en excursies worden betaald vanuit het reguliere schoolbudget. Hiermee willen wij een extra bijdrage leveren aan de bestrijding van kansenongelijkheid en daadwerkelijk daad bij woord voegen dat op ons Openbare Onderwijs, iedereen welkom is!