Enthousiast en betrokken...

Op OBS Brandevoort werken veel mensen. Naast leerkrachten in elke groep werken er interne begeleiders, onderwijsassistenten, conciërges, een administratief medewerker en directie.
Op onze school werken ook een aantal gespecialiseerde leerkrachten.
We beschikken over specialisten op het gebied van gedrag en zorg, ICT, taal en rekenen en cultuureducatie. De school wordt geleid door de directie bestaande uit de directeur en twee locatie leiders.

Wij willen graag als team werken. Samenwerking staat dan ook hoog in het vaandel op OBS Brandevoort.
Leerkrachten van eenzelfde jaargroep overleggen regelmatig met elkaar en verdelen met elkaar de vele taken die er zijn.