Kinderraad

Betrokkenheid vinden wij heel belangrijk/Naar de mening van onze leerlingen wordt geluisterd

Ieder jaar worden er voor de kinderen uit de bovenbouw verkiezingen gehouden voor de Kinderraad:

De Kinderraad 2022-2023 bestaat uit: Anne-Sophie (7a), Vajen (7b), Lotte (7c), Colin (8a), Emir (8b) en Olivia (8c).Bij het werken met een Kinderraad hebben wij de volgende doelen voor ogen:
  • Inhoud geven aan de kernwaarden van de openbare basisschool.
  • Vormgeven aan visie op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie.
  • Kinderen meer betrekken bij de wijze waarop de school georganiseerd is en het onderwijs gegeven wordt.
  • Kinderen spelenderwijs kennis laten maken met democratische beginselen.
  • De kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
  • De leerlingen laten ervaren wat realistisch en haalbaar is op een basisschool.