Nieuwe leerlingen

Wilt u uw kind mogelijk aanmelden op onze school?

Binnen de kaders van het plaatsingsbeleid openbaar onderwijs kunnen kinderen vanaf vier jaar geplaatst worden op OBS Brandevoort. Na het doorlopen van de inschrijvingsprocedure neemt de school ongeveer zes weken voordat het kind vier jaar wordt, contact op voor een intakegesprek. De leerkracht benadert de ouders om vijf wenmomenten af te spreken. Een vierjarige wordt geplaatst in een groep 1/2 op locatie  De Hoeves of op locatie De Plaetse. Is er al een ouder broertje/zusje  op OBS Brandevoort geplaatst, dan vindt instroom in principe op dezelfde locatie plaats. Bovenstaande is niet het geval als OBS Brandevoort in verband met het aantal vierjarigen dat gedurende een schooljaar instroomt, een zogenaamde instroomgroep formeert of bepaalde groepen erg scheef gaan groeien qua aantallen.
Een instroomgroep start altijd lopende het schooljaar en bestaat louter uit kinderen die net vier jaar zijn geworden.
Op het einde van een schooljaar wordt een dergelijke instroomgroep altijd opgeheven.

Op OBS Brandevoort worden regelmatig kinderen aangemeld die net in de wijk zijn komen wonen. Zij hebben al één of meerdere jaren op een andere basisschool onderwijs gevolgd en een gedeelte van hun schoolloopbaan elders doorgebracht. OBS Brandevoort kan kinderen op beide locaties plaatsen. Daar waar u voorkeur heeft voor een locatie, zullen wij proberen hier rekening mee te houden.
De school beslist over plaatsing van de kinderen. Gedurende hun schoolloopbaan kan het soms voorkomen dat kinderen van de ene locatie naar de andere locatie verhuizen.

Wilt u dat wij contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een kennismaking met onze school?
Klik dan hier voor het verzoek.