Medezeggenschapsraad

Wij, als MR, vinden de ouderbetrokkenheid van u erg belangrijk. Vandaar dat wij u even van een aantal zaken op de hoogte willen brengen.
De MR vergadert minimaal zes keer per jaar. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Wanneer de MR over individuele personen spreekt krijgt de vergadering een besloten karakter. Ook wanneer een bepaald onderwerp volgens een derde van de MR-leden niet geschikt is om in het openbaar te behandelen, is de vergadering besloten.

        Dit schooljaar vergadert de MR op:
        Maandag 23 september 2019
        Donderdag 21 november 2019
        Maandag 20 januari 2020
        Donderdag 19 maart 2020
        Donderdag 28 mei 2020
        Donderdag 11 juni 2020


Mocht u interesse hebben om aan te sluiten, kunt het ons altijd laten weten.
De MR heeft ook een controlerende taak. De uitdaging is om het beleid waar nodig is, bij te sturen. Het is daarvoor belangrijk dat de MR-leden weten wat er leeft in de school.

Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u de leden van de MR persoonlijk aanspreken, of een e-mail sturen aan: mrbrandevoort@obsh.nl
 

Agenda schooljaar 2018-2019
Op de agenda voor dit schooljaar staat:
schoolontwikkelplan, schoolondersteuningsprofiel, schoolgids, schooltijden, ouderraadpleging, samenwerking MR en OR, opleiding jaarplan door VOO, invulling algemene informatieavond, begroting, vakantieplanning, formatie, traject profilering MR en OR, verzuimcijfers.
 

 
Hieronder hebben we alle MR leden voor u op een rij:



Van links naar rechts staand: Carin, Patricia, Ingrid & Nicolette
Van links naar rechts zittend: Marion, Mohamed, Pleun & Julia