Medezeggenschapsraad

Wij, als MR, vinden de ouderbetrokkenheid van u erg belangrijk. Vandaar dat wij u even van een aantal zaken op de hoogte willen brengen.
De MR vergadert minimaal zes keer per jaar. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Wanneer de MR over individuele personen spreekt krijgt de vergadering een besloten karakter. Ook wanneer een bepaald onderwerp volgens een derde van de MR-leden niet geschikt is om in het openbaar te behandelen, is de vergadering besloten.

Mocht u interesse hebben om aan te sluiten, kunt het ons altijd laten weten.
De MR heeft ook een controlerende taak. De uitdaging is om het beleid waar nodig is, bij te sturen. Het is daarvoor belangrijk dat de MR-leden weten wat er leeft in de school.

Download de notulen van de MR van 19 oktober 2022 als PDF-bestand.
Download de notulen van de MR van 12 december 2022 als PDF-bestand.
Download de notulen van de MR van 16 februari 2023 als PDF-bestand.Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u de leden van de MR persoonlijk aanspreken, of een e-mail sturen aan: mrbrandevoort@obsh.nl