Medezeggenschapsraad

Wij, als MR, vinden de ouderbetrokkenheid van u erg belangrijk. Vandaar dat wij u even van een aantal zaken op de hoogte willen brengen.
De MR vergadert minimaal zes keer per jaar. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Wanneer de MR over individuele personen spreekt krijgt de vergadering een besloten karakter. Ook wanneer een bepaald onderwerp volgens een derde van de MR-leden niet geschikt is om in het openbaar te behandelen, is de vergadering besloten.

Mocht u interesse hebben om aan te sluiten, kunt het ons altijd laten weten.
De MR heeft ook een controlerende taak. De uitdaging is om het beleid waar nodig is, bij te sturen. Het is daarvoor belangrijk dat de MR-leden weten wat er leeft in de school.

Download de het jaarverslag van de MR als PDF-bestand.
Download notulen 1 van de MR van 18 september 2023 als PDF-bestand.
Download notulen 2 van de MR van 2 november 2023 als PDF-bestand.
Download notulen 3 van de MR van 8 januari 2024 als PDF-bestand.
Download notulen 4 van de MR van 18 maart 2024 als PDF-bestand.

Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u de leden van de MR persoonlijk aanspreken, of een e-mail sturen aan: mrbrandevoort@obsh.nl