Vestefestival

Op OBS Brandevoort wordt ongeveer vier keer per schooljaar een viering georganiseerd.
Wij noemen deze viering het Vestefestival.
In deze viering presenteren kinderen zich aan elkaar door middel van dans, drama, muziek, poëzie, taal of vrije keus.
Het doel van de viering is dat kinderen aan elkaar laten zien waaraan ze voorliggende periode in de klas gewerkt hebben. We vinden het daarnaast van belang dat kinderen leren waarderen hoe een ander vorm en inhoud geeft aan een presentatie.

Ouders mogen de vieringen bijwonen en zijn zo in de gelegenheid  om op een speciale manier betrokken te zijn bij wat hun kinderen op school doen.  
Alle data zijn terug te vinden in de kalender van het ouderportaal.
 


*****