Onze schooltijden

Inlooptijd is vanaf 8.15 uur en de lessen beginnen om 8.30 uur.
 
Maandag 
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
8.30 uur tot 14.30 uur
8.30 uur tot 14.30 uur
8.30 uur tot 12.30 uur
8.30 uur tot 14.30 uur
8.30 uur tot 14.30 uur 
      
Als uw kind ziek is of om een andere reden moet verzuimen wordt u verzocht dit voor 8.30 uur telefonisch of via de ouderportaal  door te geven.
Op locatie de Plaetse via telefoonnummer: 667857 en op locatie De Hoeves via telefoonnummer: 662962