Ouderraad

De Ouderraad, net als de Medezeggenschapsraad, is een inspraakorgaan binnen een school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel.

Een ouderraad zal altijd proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door:
  • mee te denken met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school
  • feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de Medezeggenschapsraad
  • De school advies te geven (gevraagd of ongevraagd)
  • Onderzoek onder ouders organiseren over bepaalde onderwerpen
  • meedenken over onderwijskundige ontwikkelingen
  • het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, studiereizen en schoolfeesten